World


"ระบบชะตากรรม"คือ ระบบ / กฏ ที่ทำหน้าที่สรรสร้างและปกครองโลกนี้
ระบบซึ่งเกี่ยวพันถึงการคงอยู่ของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็น สสาร หรือ พลังงาน
ซึ่งหากขาดไปย่อมหมายถึงการพังทลายและล่มสลายของโลกนี้

ระบบปรากฏตัวในรูปแบบกายภาพผ่านทาง "เสา" ซึ่งปรากฏอยู่ ณ เส้นขอบฟ้า และ "สาย" ซึ่งเชื่อมโยงแต่ละ "เสา"
เป็นเครือข่ายขนาดยักษ์ ซึ่งโดยปกติแล้ว "เสา" และ "สาย" นั้นไม่อาจจะถูกมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของมนุษย์ปกติ

ระบบจะทำงานโดยผ่านการสั่งงานทางตัวแทนที่เรียกว่า "นางฟ้า"


"นางฟ้า"


ตัวแทนของระบบชะตากรรม ผู้ซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งของระบบอย่างไร้เงื่อนไข นางฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน1. นางฟ้าซ่อมบำรุง

สวมชุดเครื่องแบบสีขาวและแดง
เป็นนางฟ้าทั่วๆไปที่มีจำนวนมากมายมหาศาล ภารกิจของพวกเธอคือการลาดตระเวนไปเรื่อยๆ คอยซ่อมแซมสิ่งผิดพลาดของระบบและรวบรวมข้อมูล ที่จำเป็นสำหรับระบบ2. นางฟ้านักรบ

เป็นนางฟ้าพิเศษผู้สวมเครื่องแบบสีฟ้าครามและขาว ปรากฏตัวครั้งแรกใน "สงครามนางฟ้าปีศาจ" พวกเธอเป็นนางฟ้าซ่อมบำรุงที่ได้รับการยกระดับและปรับปรุงเสริมด้วยความสามารถในการต่อสู้3. นางฟ้าธุรการ

นางฟ้าผู้ซึ่งอยู่ในลำดับชั้นสูงสุด สวมใส่ชุดเครื่องแบบสีเขียวและขาว เป็นนางฟ้าที่นางฟ้าตนอื่นๆถือว่าเป็นหัวหน้าพวกเธอคือนางฟ้าประเภทเดียวที่มีพลังในการควบคุม "ระบบ ชะตากรรม" และมีความสามารถในการสั่งการและตัดสินใจอะไรเอง โดยรับคำสั่งตรงจากระบบ


"ปีศาจ"กลุ่มของสิ่งมีชีวิตและผู้หญิงลึกลับ ผู้ประกาศว่าจะต่อสู้กับระบบ
ปรากฏตัวครั้งแรกใน "สงครามนางฟ้าปีศาจ" เป็นที่เล่าลือกันว่าพวกปีศาจนั้นถูกควบคุมและนำโดยผู้นำลึกลับที่ถูกเรียกว่า "พี่ใหญ่"

ไม่มีใครรู้ถึงเป้าหมายอันแท้จริงในการต่อสู้ของปีศาจ


"สงครามนางฟ้าปีศาจ"การปะทะกันครั้งแรกระหว่างนางฟ้าและปีศาจ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วและเป็นครั้งแรกที่ "ระบบชะตากรรม" มีศัตรู
สงครามนี้จบลง ณ จุดที่ ปีศาจถอยหนีและซ่อนตัว ผลของสงครามทำให้มีนางฟ้าหลายตนสูญหาย , ตายในสงครามนี้

และมีบันทึกว่าเป็นครั้งแรกที่มีการสูญเสีย "นางฟ้าธุรการ" ด้วย

"พี่ใหญ่"ผู้นำของเหล่าปีศาจ ผู้ซึ่งระบบอยากจะค้นหาและทำลายเพื่อจะหยุดยั้งภัยคุกคามจากเหล่าปีศาจไปตลอดกาล
ระบบเชื่อว่าเธอเป็นผู้รับผิดชอบของการกำเนิดขึ้นของปีศาจบนโลกนี้


TOP PAGE