Story


เนื้อเรื่องย่อ

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ปราชญ์ เด็กหนุ่มผู้มีพลังพิเศษที่สามารถมองเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติได้ พบว่าตัวเขานั้นกำลังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง "นางฟ้า" และ "ปีศาจ" ซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายอยู่ที่ตัวเขา

―――เรื่องราวในอดีตซึ่งส่งผลมาสู่ปัจจุบัน การต่อสู้ซึ่งเกี่ยวพันถึงการดำรงอยู่ของ

"ระบบ ชะตากรรม"

ซึ่งเป็นสิ่งควบคุมและกำหนดความเป็นไปของโลกนี้
พบกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ผู้หญิง 4 คน

ผู้ซึ่งเกี่ยวพันในการต่อสู้ครั้งนี้


TOP PAGE